Mechanika Mars 2050 jest prosta i pasuje do realistycznej konwencji. Poniżej pierwszy fragment mechaniki. Stopniowo ukaże się jej pełny obraz, w tym zasady podkreślające świat gry.
 
 Głównymi statystykami w grze określającymi postaci są Umiejętności, mierzone w wartościach od 1 do 4.
 
Atletyka
 
 Bieganie, skakanie, podnoszenie ciężarów – akrobatyka i inne czynności sprawnościowe.
 
Czujność
 
 Spostrzegawczość przy użyciu każdego ze zmysłów – wypatrywanie czy nasłuchiwanie.
 
Pojazdy
 
 Pilotowanie pojazdów marsjańskich.
 
Przetrwanie
 
 Przetrwanie na powierzchni Marsa (także w habitatach): skradanie, ukrywanie się, pierwsza pomoc oraz naprawa i wytwarzanie prostych sprzętów mechanicznych i elektronicznych, w tym pułapek.
 
Relacje
 
 Przekonywanie, oszukiwanie, uwodzenie, empatia, zastraszanie, wykorzystywanie swojego charakteru do wpływania na innych ludzi.
 
Walka
 
 Posługiwanie się każdego rodzaju bronią, w tym improwizowaną oraz walka na pięści.
 
Wiedza
 
 Znajomość wyuczonych w wybranym kierunku dziedzin naukowych oraz wiedza ogólna.
 
Testy zwykłe
 
 Testy zwykłe to testy Umiejętności. Poziom skomplikowania danego działania określa Stopień Trudności (ST). Jeśli Umiejętność (z ewentualnym modyfikatorem) jest niższa od ST, należy rzucić kostką dodać do wyrzuconego wyniku wartość Umiejętności i porównać otrzymaną sumę ze Stopniem Trudności. Aby test się powiódł, ostateczny wynik musi być większy od ST.
 
Automatyczny sukces i porażka
 
 Jeżeli Umiejętność (z ewentualnym modyfikatorem) jest równa ST lub od niego wyższa, test zdany jest automatycznie i nie trzeba wykonywać rzutu. Analogicznie do powyższej sytuacji, kiedy postać jest wyczerpana i dodatkowo brakuje jej doświadczenia w konkretnej Umiejętności, nie jest w stanie wykonać najtrudniejszych zadań – też nie trzeba wykonywać rzutów, jeśli wiemy, że nawet maksymalny wynik na kostce nie pomoże zdać testu.
 
Kondycja postaci
 
 Kostki używane podczas testów zależą od Kondycji postaci, określającej aktualny stan zdrowia:
 
Zdrowy k10
Osłabiony k8
Wyczerpany k6

Kontakt: przemek.lawniczak.dungal@gmail.com