Zombie Chopper w PDF

Zombie Chopper dostępny w pdf na DriveThruRPG.