O zombie i chopperach

Prezentacja podręcznika na kanale Polskie Erpegowanie.